Veronika Říhová

没有个人图片

Hi! I love Japanese language ... So I want to study hard XD


Veronika Říhová 为 SayJack 分享了以下语言:

韩语

日语

汉语


会员资料

名字:
Veronika Říhová
性别:
来自:
Czech republic, Náchod
母语:
Czech
加入日期: